2019 utnämnde UNESCO ett stort biosfärområde i Norrbotten och Västerbotten. 
Verksamheten bedrivs av ett kansli som är en ekonomisk förening som består av en styrelse, ett arbetsutskott, medarbetare, medlemmar, kommunrepresentanter och biosfärambassadörer. Nu har man lanserat en digital karta, vilket verkligen ser spännande ut.
Men var finns Laisdalen i Arjeplogs kommun, dess besöksmål och aktiviteter?

16 maj 2023

Från pressmeddelandet idag (16/3-23) kan man läsa: ”Vindelälven-Juhttátahkka blev utnämnt av UNESCO till ett biosfärområde 2019. Alla biosfärområden har till uppgift att vara ett test- och modellområde för hållbar utveckling och digitala kartan är ett pilotprojekt för hur man kan synliggöra natur- och kulturvärden på ett hållbart sätt. Med kartan finns nu möjlighet att visa upp och tillhandahålla det vidsträckta området på ett både praktiskt och inbjudande sätt som inte funnits tidigare.
– Anledning till att vi har ett biosfärområde är att vi har unika natur- och kulturvärden. Det här är ett väldigt roligt sätt att tillgängliggöra platsen för alla typer av besökare, och framför allt ett otroligt tillfälle för alla som bor i biosfärområdet att upptäcka det. Nu är det bara att gå ut på kartan och botanisera bland alla hållbara besöksmål, säger Ann-Kristine Vinka.”
Läs mer här: https://vindelalvenbiosfar.se/digitala-kartan-guidar-till-hallbara-besoksmal/?fbclid=IwAR3rwg9KH1fwdvcLJlt_kEJvUthp7B256pY9AMts28-Oz8CXFM7vEVEySqU

Sedan i vintras har jag hört talas om den digitala kartan. Fått förfrågningar om bland annat bilder. Blivit uppringd. Men aldrig någon återkoppling. Var på tårna för programverksamhet sommaren 2023 och tänkte med en förfrågan till biosfärsområdet (6/1-23) att de kanske kunde vara intresserade som ev. medarrangör? Kanske bidra med en slant för medverkande? Om TV-serien Händelser vid vatten med uppläsning ur Kerstin Ekmans bok, visning i Adolfström, botanisk vandring i Märkforsen, Nasafjäll och annat. Men det blev nej. Det tog visserligen två månader få besked, men det är okej. Handläggningstider finns och ansöker man hos Region Norrbotten får man räkna med en sådan tid för beslut. Ansökte även om föreläsarstöd hos dem, det blev nobben. Det är förstås sådant som man också får räkna med.
Jag bor inte i Laisdalen nu – men gjorde det under tiden när min film om Laisvallgruvan producerades – men har under lång tid arrangerat programverksamhet här. Starten för vandringar var till exempel 2007. Det är ett fantastiskt område i min hemkommun! Ända sedan Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka startade med sin ansökan till UNESCO tänkte jag att det kunde bli ett uppsving där just Laisdalen inkluderades i älv- och fjällandskapet inom ramen för området. Här finns en naturturism som familjeföretag bedriver och flera samebyars verksamhet. De utför ett storartat arbete och är värda all uppmärksamhet. Nu när den digitala kartan lanseras vet jag att material skickats in för att synliggöra Laisdalen. Kommer det senare? Ja, troligen, men om man har tuggat i sig detta enorma område som utgör biosfärområdet i ett FN-samarbete kan man önska litet mer ljus på den här delen av Arjeplogs kommun. Jag undrar ofta – varför blir det så här?
Området inrymmer trots allt delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå. Det är inte första gången jag tycker att just Laisdalen hamnar i skugga.
Här nedan listas de arrangemang som ändå kommer att äga rum i sommar. I Laisdalen. Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar, Maria Söderberg

 

Uppdatering 18 maj 2023: Tack för engagemanget i frågan! Jag vet att flera i Arjeplogs kommun och främst i Laisdalen ställer sig undrande. Biosfärområdet har svarat att det har med resurser att göra. De som finns representerade har fått statliga s k LONA-medel (den lokala naturvårdssatsningen). Förutom detta finns det kriterier enligt GSTC (Global Sustianable Tourism Council) – en metod för hållbarhet som utarbetats inom FN. Grunden i urvalet av den aktuella digitala kartan har utgått från detta, något som Västerbottens län arbetar utifrån. Så! Det är egentligen bara att uttrycka en beundran för hur biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka lyckats få till så många prickar på kartan. Men frågan kvarstår i alla fall: Är inte området en helhet och är det endast de med resurser som kan delta? Och åter – välkommen till sommarens aktiviteter! Först ut är guidad visning i spåren av Händelser vid vatten den 25 juni 2023. Start: Kajen Laisvallby.  🌿

 

Karta från hemsidan från projektet Biosfärsområde Vindelälven-Juhttátahkka med mina markeringar om Arjeplogs kommun och ett antal platser i kommunen. Underlag Lantmäteriet. Bilder i kartan © Maria Söderberg 

 

Sommar 2023 i Laisdalen – välkommen!

Program som arrangeras av Magasin Silvervägen med stöd av Arjeplogs kommun och i samverkan med ABF Norr Arjeplog:

25 juni kl. 15.00 och 17.00 Midsommarhelgen
även 29 juli kl. 15 och 17
Händelser vid vatten. Guidad visning i inspelningens fotspår. Medverkan med statister och läsning ur Kerstin Ekmans bok – som ligger till grund för serien – av skådespelaren Harleen Kalkat, Musikteatern i Arjeplog. Harleen Kalkat har även en roll i serien. Samling vid inspelningsplatserna Laisvallby vid kajen kl. 15 och Viejenäs kl. 17. För de som önskar erbjuds grillmiddag i Sikselet, Märkforsen kl. 20.00. Om filminspelningen: https://www.arjeplognytt.se/2021/07/25/handelser-vid-vatten-i-arjeplog/

27 juni kl. 13
Guidad vandring till Märkberget / Muärrkebákkte 564 m ö.h. Om natur och historia: Maria Söderberg. Samling vid parkeringsplatsen, Märkbergets naturreservat.
https://www.arjeploglapland.se/wp-content/uploads/2021/06/Markberget-2021-Top-of-Arjeplog-Utflyktsguider-Arjeplogs-kommun.pdf
I anslutning Top of Arjeplog-vandringar har Märkberget / Muärrkebákkte blivit ett omtyckt vandrarmål. Utsikten från högsta höjd över fjällområdet är hisnande. 

27 juni kl. 17–21
Botanisk vandring med guide i Märkbergets naturreservat. Medverkande Roger Marklund, föreningen Pite lappmarks flora, och Maria Söderberg om historia.
Den här närkontakten med vilda blommor är en aktivitet som pågått i snart tretton år. I samarbete med Föreningen Pite lappmarks flora.

24 juli kl. 9
Vandring till Nasafjäll från den norska sidan med geologen Sergey Lebedev.
I anslutning till Bok & Vandring.

4 augusti kl. 14–17
Guidad visning av smälthytteområdet från 1700-talet i Adolfström med arkeologer Expedition Nasafjäll. Lena Berg Nilsson är en av landets mest kunniga vad gäller äldre gruvor. Seminarium om gruvepoken utifrån Janrik Bromés bok ”Silverfjället”. Boken fyller 100 år och idén tog form när författaren besökte just Adolfström 1906.
Om det umesamiska språket, dvs vad betyder de namn som omger Laisälven västra sida.  

6 augusti kl. 13 Nasafjäll
Guidad visning med samling vid gruvstugan kl. 13. För guidning svarar Expedition Nasafjäll och arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Lennart Klang. Introduktion: Maria Söderberg. Den guidade visning är ca 1,5 tim och det finns tid för frågor. Därefter rejäl lunch. Läs mer i denna utflyktsguide hur du kan ta dig till oss: https://www.arjeplog.se/download/18.7e566ecd15576cf80b975921/1466699145843/Utflyktsguide%20-%20Nasafj+%C3%B1ll%20Arjeplog%202015.pdf

ANNONSER SOM FINNS MED I ÅRETS UPPLAGA AV MAGASIN SILVERVÄGEN (tidigare fanns även Magasin Laisdalen).
Magasinet finan att hämta gratis på bland annat Silvermuseet. 

LÄNKAR FÖR LÄSNING

O glorious valley, in greenery clad – the struggle for the Laisälven

Slåtter i Laisdalens Yraftdelta

Måndag 24 juli 2023: Litterär vandring med geologiska upptäckter

Märkberget, Muärrkebákkte 564 m ö.h. drar nya besökare till Laisdalen

Skuortatjåhkkå: 1700-talets silvergruva i Laisdalen

Laisdalens mesta fjäll! Tjeäksá / Tjäksa, sydväst om Adolfström 1 092 m ö h)

Fly fishing in Laisdalen with Andreas Lestander

Explorer – en tavla av Staffan Westerlund

Laisälven är Vindelälvens största biflöde och har sitt källflöde på drygt 850 meters höjd intill Nasafjäll vid norska gränsen. Älven rinner sedan mer än 17 mil. Märkberget är 564 m ö.h. och reser sig vid Märkforsen där älven bildar ett fall. Foto Marianne Hofman.

Botanisk vandring i Märkforsen vid Laisälven. Guide Roger Marklund, Föreningen Pite lappmarks flora. Foto Maria Söderberg

Plássávárdo, Laisälven, från ovan. 14 september 2017. Foto Maria Söderberg

Toppen av Svájppá. Foto Maria Söderberg

Guidad visning vid det gamla bruket i Adolfström. Foto Maria Söderberg

Värdditjåhkåtj 1087 m ö.h Nasaleden vid Laisälven. Foto Maria Söderberg