Slaget hö i Yraft, i bakgrunden fjället Tjeäksá. En smälthytta byggdes i Adolfström när silverbrytningen i Nasafjäll återupptogs 1770. Då hade gruvdriften legat nere i 111 år sedan norsk-danska trupper ödelagt anläggningen. Bruksherre blev major Staël von Holstein som var mycket intresserad av odling. Han såg till att röja en äng på en holme i sjön Ijjaraptta, det samiska namnet på Iraft, eller som det länge har stavats – Yraft. Med hö såg goda möjligheter att föda brukets hästar samt de kor, getter och får som behövdes för att ge arbetsstyrkan mat. 

Uppskattad visning av höslåtter. 

  • 8 augusti 2016

Regnet öste ned när det var dags visa hur slåtter gick till i Yraftdeltat förr i världen. Magasin Silvervägen arrangerade en visning i samarbete med Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområdeskandidat och ABF Norr Arjeplog.
Men slåttter sker även i nutid. Tom Wiklund, som bedriver sidosysselsättning med fårskötsel i Adolfström, tog oss med i båt tillsammans med Valborg Torfve och Arnold Sundqvist. Ett tiotal drog regnjackorna litet närmare kroppen när vi tog båt ut till slåtterängarna.

En stor del av deltat i Iraft blev naturreservat 1974. Där finns drygt femtio lador. Området översvämmas mer eller mindre årligen. Inom området finns ängsmarker, starrängar, viden och enstaka fjällbjörkar samt tidvis
under vatten liggande sand- och grusbankar.
På ängsmarkerrna finns arter som norrlandsstarr, vårbrodd, hönsarv, låsbräken, fjällgentiana, polarbräsma, kung Karls spira och fjällviol med flera.

Valborg Torfve och Arnold Sundqvist berättade om sina minnen från den tid när slåttern var en av sommarens viktigaste händelser. Det var i en tid när självförsörjning var en förutsättning för överlevnad.
Valborg Torfve berättade berättade om räfsning av höet. Hur det vändes, fick torka lite grand i solen och sedan bars iväg till höhässjorna, där det fick hänga tills det var riktigt torrt. Sedan skulle det in i ladorna.
– Jag minns i alla fall inte att det regnade så här mycket, sa hon och skrattade.
– Aldrig någonsin!

Fotnot om namnet:
Yraft / Iraft / Ijjaraptta: Dessutom finns Namnet Uddjerapto finns nedtecknat 1807 när skriften Economiska Annaler ges ut av Kungliga Vetenskapsakademien.

 

 

Fredrik Holmström fick pröva på att slå hö. Arnold Sundqvist instruerade. Foto Maria Söderberg