Laisdalen med det spännande, besöksvänliga, Märkberget / Muärrkebákkte 564 m ö.h. Foto John Fjellström.

 

Sommaren 2018 satte Top of Arjeplog återigen
Laisdalen på kartan. Åtminstone om man menar
på det kort som hör till Top of Arjeplog.
Nu var det Märkberget dit hundratals styrde stegen.
Året efter, 2019, var toppmålet kvar på kortet –
och blev en de mest välbesökta den sommaren. 

  • 20 januari 2019

Berget ligger inom naturreservat Märkberget. Det finns flera sätt att ta sig upp och många passade på att gå den breda stigen via Sikselet som avslutas vid ett vindskydd och en grillplats. Under sträckan på 1,5 km kan man även se Märkforsen och dess kanjon. Norr om Märkberget, som är 600 m ö.h., finns den s k Märkklyftan som mejslats ut av vattenmassor vid inlandsisarnas avsmältning. Bergets varma sydbranter och Märkklyftan i öster har en rik flora. 270 växtarter har påträffats i reservatet, bland andra guckusko, fjällsippa och purpurbräcka. Växtrikedomen i reservatet beror också på att berggrunden här består av fjällkedjans näringsrika bergarter.

Foto © Johan Fjellström 

Se Märkberget från ovan:
Märkforsen : Märkberget Johan Fjellström DJI_0050 

Märkberget ligger nordväst om Arjeplog. Från Silvervägen, tre mil väster om Arjeplog tar man av vänster (söderut) mot Laisvall och Adolfström. Toppen är med i Top of Arjeplog och flera gemensamma turer sker under sommaren. Det är ca 2 km till Märkbergets topp från vägen. Foto © Johan Fjellström 

Varför heter det då just Märkberget, Muärrkebákkte?

Vi frågade Ann-Charlotte Sjaggo som forskar om samiska namn och fick denna förklaring:
”Längs älvstranden går en led där man förr drog båtarna mellan Sikselet nedströms och Gautosjö, Gávttojávrre, Gávvtojávvre uppströms. Namnet är upptecknat av Sigvard Wallström 1930 som ”Märkeberget” och ”Märkepakte”. Märkforsen är upptecknad som ”Märkfallet” och landområdet norr om forsen är upptecknat som ”Märkemockan”. Förleden ”Märk-” återgår alla på pitesamiska muärrke ´landsträcka mellan två sjöar eller förbi ofarbar led där man förr drog båtarna´. På lulesamiska är motsvarande term muorkke vilket tagits in i svenska nordliga dialekter som ”mårka”. Muärrke har förvanskats till Märk och uppfattas nog av många idag som ett svenskt ord. ”Pakte” skrivs i dag bákkte och betyder ´klippa, brant berg´.
”Märkemockan” är en förvanskning av pitesamiska Muärrkemåhkke där efterleden måhkke står för ´återvändsgränd´ även ´innersta delen av en vik eller dal´ och igen vill beskriva att på grund av forsen så blir detta en återvändsgränd där man måste ta i land. Betydelsebakgrunden till namnet är med andra ord att beskriva att forsen är så strid här så man måste ta sig förbi på land med båtar och folk. Den primära namnlokalen är då själva ”mårkan” muärrke det vill säga landområdet och berget och forsen har sen fått namn efter landområdet.”  

Så hittar du

Karta Märkberget. Underlag från Lantmäteriet.

Text Maria Söderberg 

Varje sommar sedan 2008 arrangerar Magasin Silvervägen guidade botaniska vandringar i samarbete med Föreningen Pite lappmarks flora och ABF Norr Arjeplog. Foto Maria Söderberg