Krönika nyår 2023

Explorer. Tavla av Staffan Westerlund. 160 x 160 cm. Inspiration från bland annat när riksdagens allmänna beredningsutskott kom till Adolfström 1967 och gjorde en båttur på Iraft, ett deltaområde och en del av Laisälven. Inköpt i stället för nya möbler i vardagsrummet och med en del av arvet från min mamma. (Bilden av tavlan får ej laddas ned och spridas utan tillstånd). 

 

”Den uppslitande kampen om Vindelälvens vara eller icke vara som outbyggd älv under 1960-talet engagerade och klöv en hel bygd. Det i sin tur gav eko i hela landet. Bland annat fick ett känslosamt telegram från diktaren Evert Taube till statsminister Erlander stor uppmärksamhet. Taube skrev senare visan ’Änglamark’ till HasseåTages film ’Äppelkriget’ 1971, där särskilt den sista strofen ’Låt sista älven som brusar i vår natur, brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!’ är inspirerad av den häftiga politiska debatten i slutet av 1960-talet. Frågan om utbyggnad togs upp i riksdagen 1967 och där spelade den socialdemokratiska riksdagsledamoten och motståndaren Nancy Eriksson en avgörande roll (…) Ett knappt år senare, 1 april 1970, meddelade regeringen Palme att man inte ämnade föreslå riksdagen besluta om en exploatering. Motståndarna kunde andas ut och de hade dessutom indirekt satt igång en folkligt förankrad rörelse…” (Tidskriften Västerbotten 2/2008).
 
Staffan Westerlunds målning är inte bara inspirerad av beredningsutskottets besök utan även av en bild av fotograf Börje Granström, Arjeplog. När båtturen ägde rum 1967 var planen att byarna Bäverholm, Adolfström och Gauto skulle hamna 30-40 meter under vatten.
 
Som barn av skog-, gruva- och vattenkraftssamhället – och med förfäder i de samiska släkterna i Arjeplog – är de brinnande bergen i Staffans målning en påminnelse om strid och engagemang. Jag minns hur de vuxna diskuterade utbyggnaden i den övre delen av Laisdalen. Regleringen av älvarna stod för välfärd och nödvändig utveckling när jag växte upp. Det skulle lyfta en hel bygd. Våra fäder, mödrar, mor- och farföräldrar såg fram emot värme, el och bättre kommunikationer. Miljöengagemanget på 1960-talet – där människor i Adolfström var pionjärer – tycktes för många stå i vägen för drömmen. Idag, mer än 50 år senare, är många tacksamma att älven fortsätter brusa ”mellan fjällar och gran och fur”.
Välkommen till guidade visningar i Laisdalen i sommar. Här ett urval.

Vänliga hälsningar, Maria Söderberg 

 

Från en guidad visning i Märkforsen.

 

Guidade visningar: Händelser vid vatten 25 juni och 29 juli 2023

27 juni 2023: Botanisk vandring i Märkforsen – välkommen!

4 augusti 2023: Om Nasaepoken – träff i Majorsgården, Adolfström

Måndag 24 juli 2023: Litterär vandring med geologiska upptäckter

Dags för Top of Arjeplog 2.0 – hitta vandrarvänner & använd våra guider

Söndag 6 augusti 2023: Guidad visning i Nasafjäll

 

Höstvy Adolfström. Foto Maria Söderberg