Medalj till Ingela Bergman

  Silvermuseets chef Ingela Bergman tilldelades H.M. Konungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band i juni 2014. Motiveringen lyder: “För framstående insatser inom subarktisk landskapsforskning”. – Det här är ett erkännande av Silvermuseets och INSARC:s...