Tack för oss! Nu har vi avrundat de guidade visningar på Nasafjäll.
En av oss har gjort det under 14 somrar, andra både tre, åtta och nio somrar.
Må andra följa i våra fotspår.
Ett litet bokslut, alltså.
Men upphöra med denna speciella epok?
Nej, nu blir det i fortsatta, delvis andra former.

Tack för oss! Från den 6 augusti 2023 fr vänster Lennart Klang (startade 2014), Maria Söderberg, (startade 2010), Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson (som kom med från och med 2015). Foto Karin Pettersson.

Här ett axplock från åren 2010–2023. De första åren arrangerades även visningar i Silbojokk, sedan blev det fokus på Nasafjäll. 2015 skapas det lilla, men viktiga nätverket Expedition Nasafjäll. Ansökningar började formuleras för att bland annat göra en en ordentlig fornminnesinventering inom riksintresseområdet för kulturmiljövård och kartering av de historiskt kända gruvområdena. Vi hade även vetenskapliga ambitioner och önskade även producera underlag för utställningar och informationsmaterial.
Länsstyrelsen i Norrbotten har bekostat en del av vår inventering av fornlämningar. Dessa har rapporterats in till Riksantikvarieämbetet och kan ses i Fornsök. Vi har producerat sju rapporter på sammanlagt mer än 500 sidor, vilka kan läsas här: https://www.landskapsarkeologerna.se/rapporter/
Under alla år har ABF Norr Arjeplog medverkat som studieförbund. Tack!
Ett år bidrog Region Norrbotten med ett föreläsararvode, tack!
Med några få undantag har vårt arbete finansierats av oss själva.
Ett stort tack till alla fantastiska medarbetare och deltagare! Med bästa hälsningar, Maria Söderberg

 

 

Här är första loggan för vandringen 2010. Illustrationen kommer från Olaus Magnus bok ”Historia om de nordiska folken” (utgiven första gången 1555).


2010

Annonserade om guidad tur på Nasafjäll i bland annat Piteå-Tidningen och Norran, men frågade även om det fanns någon som ville vandra med mig till Skellefteå. Tänkte mig att någon ville dela den här upplevelsen med antingen några timmar eller dagar.
Kl. 12 den 2 juli 2010 skulle allt starta. Ingen kom.
Läs om planen här: https://midsommarudden.blogspot.com/2010/06/
Jag tog mig dock till Skellefteå vilket tog 12 dagar och som blev en mycket lärorik tur. Jag arrangerade guidade visningar och möten i Silbojokk med Åke Lundqvist, Jäckvik, Arjeplog – med visning av utgrävningar med Lars Liedgren, Silvermuseet –, Mellanström och Glommersträsk.
Men, redan nästa år kom fler till den guidade visningen. Stenen var satt i rullning.

2011
Guidad visning på Nasafjäll med historiker Kenneth Awebro som var väl förtrogen med silververkets historia med flera publiceringar. Vi blev sammanlagt 19 personer. Därefter var det dags gå till Piteå för mig och den första sträckan till Adolfström var vi fem deltagare. Mitt i turen, vid Laisstugan, fick vi en erfaren guide med oss: Jan Thorfve. Han deltog under dagen för att vi enklare skulle ta oss genom terrängen.
Vandringen till Piteå tog 12 dagar. Flera hakade på kortare sträckor. Möten lngs vägen i Adolfström med Kenneth Awebro, i racksund med Carl-Oscar Lundström och i Gråträsk med Ingrid Metelius, musiechef vid Piteå museum. Programmet här: https://midsommarudden.blogspot.com/2011/01/blog-post.html

2012
11–12 mars under Vårmarknaden i Arjeplog: Maria Söderberg med bildvisning om Nasaledsvandring sommaren 2011.
Kenneth Awebro deltog som guide på Nasafjäll. Robert Bjugn, Rana Turistforening, gick med en grupp till oss. Vädret var lysande och närmare trettio kom, de flesta från Norge. Det här året var det dags för den tredje vandringen och nu gick turen till Mo i Rana, 70 km. Rana Turistförening var med och drog samman många vandrare. I Krokstrand visade Bo Lundman filmen Silverfjället. Om gruväventyret i Nasafjäll av Eric Forsgren. Ett femtiotal deltagare anslöt.
Tillsammans med Rana museum i Mo I Rana genomfördes ett seminarium efter vandringen (som tog tre dagar). Filmaren Gunilla Bresky deltog i Rana Museum med visning.
Två visningar i Silbojokk genomfördes detta år tillsammans med arkeolog Åsa Lindgren, Norrbottens museum. Många deltagare, framför allt från Arjeplog, ville veta mera om hyttverksamheten och kyrkogården.

Här berättar historiker Kenneth Awebro om bokverket på Nasafjäll. Året är 2011. Foto Maria Söderberg

2013
Historiker Kenneth Awebro medverkade vid den guidade visningen på Nasafjäll 9 juli. Visning vid Silbojokk vid två tillfällen med honom och Åsa Lindgren (27 juli). Även möten i Gråträsk och Arvidsjaur denna sommar. Se mer här om 2013:
https://midsommarudden.blogspot.com/2013/02/vill-du-folja-med-till-nasafjall.html?fbclid=IwAR0VC33NnV–y4S1CIvMuJspzeVWSFqllep7HtSezOmCIwuOLnZ4PSNd_68

2014
31 maj vandring efter Nasaleden i närheten av Missenträsk och möte i byns Folkets Hus. Bildvisning Maria Söderberg.
6 augusti: För första gången på Nasafjäll som guide – arkeolog Lennart Klang på Nasafjäll.
Söndag 10 augusti var det dags igen med guidad visning på Nasafjäll med Bo Lundman och kyrkoherde Anders Mattson om begravningsplatsen. I samarbete med Rana Turistförening, Norge.
Långloppslöparen Kenny Wallström, Arjeplog, arrangerade ett långlopp till Polcirkeln. Start Nasafjäll.

Efter 2015 påbörjades planeringen med mer fylliga visningar. Tack vare insatsen från Landskapsarkeologerna (som senare löstes upp som grupp) blev det både fart på inventeringar och de guidade visningarna i gruvområdet. Foto Maria Söderberg

2015
Visning 9 augusti med arkeologerna Lena Berg Nilsson och Lennart Klang. Värd Maria Söderberg. I samarbete med Rana Turistförening, Norge.  fornminnesinventeringen av riksintresseområdet för kulturmiljövård. Detta år deltog även arkeologerna Ola Nilsson, Gerhard Flink och Ingela Norlin på Nasafjäll. 
Nätverket Expedition Nasafjäll bildas under hösten och en ansökan förbereds för att kunna utveckla berättelsen om den märkliga gruvdriften och inventeringen av riksintresseområdet.

2016
20 januari på Stadsbiblioteket, Luleå, med bildvisning av Maria Söderberg och arkeolog Åsa Lindgren berättade om utgrävningarna i Silbojokk.
4 februari öppet möte på Piteå museum om Nasafjäll. Maria Söderberg visade bilder.
18 juni visning i Silbojokk med Åsa Lindgren, Norrbottens museum.
6 augusti om Nasafjäll och dess leder. Bildvisning med Maria Söderberg på Logen, Mellanström.
1 augusti guidad visning av smälthyttan i Adolfström. Vår guide historiker Kenneth Awebro,
14 augusti med visning av arkeologerna Lena Berg Nilsson, Lennart Klang och medverkan av Robert Bygn, Om pitesamiska namn med Ann-Charlotte Sjaggo och Martin Sjaggo. Rana turistförening deltog. P1 Naturmorgon med Thomas Öberg sände direkt från Nasafjäll. Författaren Mikael Berglund berättade om sin nya roman ”Ett föremåls berättelse om obesvar” som anknyter till Nasafjäll. 
26 oktober möte i Parkskolan, Glommersträsk, med bildvisning Maria Söderberg. Frågor om Nasaleden genom Arvidsjaur kommun.
8 december möte på Vetenskapens hus, Luleå, med Maria Söderberg. Introduktion av Curt Persson. Tema: Nasafjäll och stormaktsidéer

2017
Visning på Nasafjäll med snö den 17 april. Fem deltagare kom med skoter från Polcirkeln.
Den 12 juni vandring på Nasaleden vid Forsbacka (efter Boliden).
Visning om Nasaepokens spår i Arjeplogs kyrka den 20 juni.
11 och 18 juni Nasaleden genom Arvidsjaur om kavelbroar med Maria Söderberg.
Visning med arkeologerna Lena Berg Nilsson, Lennart Klang och medverkan av Ann-Christine Blind, Svaipa sameby, samt Robert Bygn, Rana turistförening. Vi hade även med historikern David Öjerlie som gav en bild av Nasafjällsbrytningen med ett norskt perspektiv. Intro Maria Söderberg. Datum: Söndag 13 augusti.
Det här året, dvs 2017, arrangerades även tre visningar om Nasasilvret på Historiska museet i Stockholm.

Robert Bjugn och flera andra från Rana Turistförening gör sig beredda att vandra till Bolna. Året är 2018. Foto Maria Söderberg

2018
21 mars möte i Luleå på Norrbottens museum med Expedition Nasafjäll. Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Maria Söderberg medverkade.
15 juni Nasalopp mellan Avaviken och Glommersträsk. 70 km. Läs mer här: https://midsommarudden.blogspot.com/2018/01/15-juni-2018-spring-nasaleden-pa-minst.html?fbclid=IwAR0aWW0A_qhmzxEe_26SMyeYuyMjmT6_MK-zhvFnqL-cOY4CYBwO1D_z53k
5 augusti möte i Gautosjö om silverdrömmar med Kenneth Awebro, samt guidad visning vid smälthyttan.
12 augusti visning på Nasafjäll med deltagare från Rana Turistförening. Arkeologerna Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson, guidade. Värd Maria Söderberg. Vädret var tufft!
13 augusti seminarium på Silvermuseet med Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Kenneth Awebro.

2019
Den 2 februari deltog Maria Söderberg med bildvisning i norska Tollådalen med värdparet Toril och Knut Sivertsen. Filmen Silverfjället. Om gruväventyret i Nasafjäll av Eric Forsgren visades.
Den 15 juni Nasaloppet mellan Avaviken och Brännberg. 68 km.
Den 19 juni genomförde en rad organisationer en manifestation mot en ny kvartsgruva på den norska sidan av Nasafjäll. Efter visningen tog Maria Söderberg med två deltagare till en visning av gruvområdet. I regn och rusk.
https://www.arjeplognytt.se/2019/11/10/nasafjall-vackte-intresse-pa-jernkontoret/?fbclid=IwAR1CTb8TxkQS3f5-Hmm-2Scyxk1Kkmys_T–hYabkTtOX_uVX10CYUfAC0Q
Den 11 augusti visning på Nasafjäll. med arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson, Lennart Klang och värd Maria Söderberg. I samarbete med Rana Turistförening.

2020
Tio års guidning på Nasafjäll om man räknar med den första med deltagare 2011. Detta år den 9 augusti. På plats fanns arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson, Lennart Klang, geolog Jörgen Langhof, Naturhistoriska Riksmuseet, och värd Maria Söderberg.
Reportage här:
https://www.arjeplognytt.se/2020/08/13/10-ars-jubileum-pa-nasafjall/?fbclid=IwAR0rAjJZ7zYr1kxBIAdVkRVBFnjMO8-ZCX-BzdTHWbSG8-HjLB81hjI9lf4

2021
Visning på Nasafjäll 8 augusti med arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson, Lennart Klang och värd Maria Söderberg.

2022
Visning 7 augusti på Nasafjäll. Riktigt kallt och dåligt väder. Deltagare från New York, Stockholm, Lycksele, Tierp och Sorsele hade många frågor. Inte minst Max, 9 år, som var nyfiken på hur det såg ut inne i gruvhålen. Trots det bistra vädret blev det en festlig tillställning.
På plats för den guidade visningen fanns arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson, Lennart Klang, geolog Jörgen Langhof, Naturhistoriska Riksmuseet, och värd Maria Söderberg.

Guidad visning i Adolfström 4 augusti 2023. Fyrtio deltagare kom. Foto Maria Söderberg 

2023
24 juli med geologen och författaren Sergey Lebedev, exilryss, Potsdam. Författaren Mikael Berglund berättade om sin roman ”Ett föremåls berättelse om obesvar” som anknyter till Nasafjäll. En vandring med 16 deltagare från den norska sidan och i anslutning till Bok & Vandring. 
4 augusti visning av smälthyttan med Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson, Lennart Klang. I samarbete med Majorsgårdens bruksförening och Caroline Torfve.
6 augusti visning på Nasafjäll med arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson, Lennart Klang och värd Maria Söderberg.

 

Vi har producerat sju rapporter på sammanlagt mer än 500 sidor, vilka kan läsas här: https://www.landskapsarkeologerna.se/rapporter/  Därmed har vi i Expedition Nasafjäll slutfört arbetet med en genomgång av riksintresseområdet på ca 800 hektar. I solsken, orkanvindar, regn, dimma och snöfall – allt genomfört några dygn i augusti månad i flera år. Nu återstår att slutföra en vetenskaplig rapport i H-serien som Jernkontoret utger. 

 

Några annonser!

Inför 2015 års visningar. Från Magasin Silvervägen.

Annonsering inför 2017. Från Magasin Silvervägen.

Välbesökt visning 2016.

Annonsering inför 2018. Från Magasin Silvervägen.

 

Från: https://topofarjeplog.org/2021/12/nasafjall/


Expedition Nasafjäll syftar till att öka och tillgängliggöra kunskapen om Nasa silvergruva och lyfta fram platsens viktiga och – ur många perspektiv unika – roll i Sveriges historia. Hittills har fokus varit antikvariskt genom fältinventering och dokumentation av lämningarna inom riksintresseområdet. I guppen ingår:
Historiker Kenneth Awebro, författare till ett flertal skrifter om bergshantering i Arjeplogs kommun. Författare till Luleå silververk: ett norrländskt silververks historia utgiven av Norrbottens museum. Bor i Lillpite / Stockholm.
Arkeolog Lena Berg Nilsson, som bl a har arbetat inom kulturmiljövården sedan 1998, framförallt inom projektet ”Atlas över Sveriges bergslag” som är ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret, Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården. Företag Arcmontana. Doktorand med inriktning på gruvor. Bor i Njutånger.
Arkeolog Ola Nilsson har bl a varit verksam inom kulturmiljövården bland annat vid Arkeometallurgiska institutet och Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, företrädesvis i Bergslagen. Företag Arcmontana. Bor i Njutånger.
Arkeolog Lennart Klang med inriktning på kulturmiljöer, arkeologi och bebyggelsehistoria i hela landet. Specialiserad på fornminnesdokumentation och gamla gruvor i subarktisk miljö. Eget företag LK Konsult sedan 1992. Tidigare verksam vid Riksantikvarieämbetet som avdelningsdirektör och ansvarig för arkeologisk dokumentation i övre Norrland. Bor i Luleå.
Skribent Maria Söderberg, koordinator för Expedition Nasafjäll, stud. för magisterexamen i historia vid Stockholms universitet, och utgivare av bl a Magasin Silvervägen. Dokumenterat Laisvallgruvan (1943-2011) i bok och film. Bor i Arjeplog / Stockholm.

 

Två lopp genomfördes. Från Magasin Silvervägen.

 

 

 

ANNONSER