Arkeolog Lena Berg Nilsson har deltagit i inventeringen av riksintresseområdet för Nasafjäll på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten. Hon är en av guiderna den 6 augusti 2023. Foto Maria Söderberg

Så även arkeolog Lennart Klang. Foto Maria Söderberg

Nasafjäll – flera intressanta gruvepoker

Välkommen till guidad visning på Nasafjäll! Vi samlas vid gruvstugan kl. 13. För guidning svarar Expedition Nasafjäll och arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Lennart Klang. För introduktion: Maria Söderberg.
Den guidade visning är ca 1,5 tim och det finns tid för frågor. Därefter lunch.
Vårt program är klart kl. 15.30.

Pris: 400 kr. Detta inkl. guidad tur och en rejäl måltid med älg, bönsallad, ost med dricka / kaffe. Självklart finns veg. alternativ. Avgiften kan betalas på plats med Swish eller kontant. Vi äter så snart visningen är över. En värmande eld finns.
Prel. För dig som är medlem i Polarsirkelen turlag är priset 200 kr. Information: https://polarsirkelen.dnt.no/
Vandra från Norge, ja, det går bra. Start kl. 9. 
Föranmälan:
Nej.
Vill du flyga helikopter? Arctic Air erbjuder lyft från Vuoggatjålme, distans ca 60 km. Pris (2022) 1 785 kr enkel väg.
Om du vill anlita Arctic Air eller Fjällflygarna i Adolfström görs det enklast med att kontakta dem direkt.
Arctic Air: https://vuoggatjalme.se/
Fjällflygarna: https://www.fjallflygarna.se/
Vi, Expedition Nasafjäll, samordnar alltså inte helikopterlyft, vi är ute i fält dagarna innan och är svåra att nå.
Men självklart är vi på plats på Nasafjäll hela söndagen den 6 aug 2023. 

 

Att gå från den norska sidan / var noga med startpunkt

Läs mer i denna utflyktsguide hur du kan ta dig till oss: https://www.arjeplog.se/download/18.7e566ecd15576cf80b975921/1466699145843/Utflyktsguide%20-%20Nasafj+%C3%B1ll%20Arjeplog%202015.pdf

Koordinater där man ska svänga vänster:
66.46807°N 15.23155°Ø
Euref89 UTM32 7385926N 777262Ø

Här svänger man av! Var väldigt uppmärksam efter Bolna. Det är en vänstersväng och så ned mot älven. Man kan välja att parkera vid E6 eller köra bilen ytterligare ca 1,5 km till skylt om led till Nasafjäll. 

När ni vandrar till Nasafjäll: Var noga med att följa den rödmålade leden. Ta EJ vänster (se prickad linje) där stigarna delar sig. Ta med karta och kompass, alt. GPS. Sträckan är exakt 7,2 km, men det blir ofta några extra steg. Första 1,5 km är uppför i ofta blöt terräng. 

Vi lägger ut ytterligare en karta som visar var man ska svänga av från E6.

I en gruvort, Maria Söderberg. Foto Jörgen Langhof

 

Silverbrytningen i Nasafjäll förändrade historien i norr

10-års jubileum på Nasafjäll

Fighting for Násafjäll

Från visning på Nasafjäll 11 aug 2019 med arkeolog Ola Nilsson. Foto Maria Söderberg

Arkeolog Lennart Klang, Luleå, kartlägger lämningar på Nasafjäll. Han anser att det är en viktig plats för svensk historieskildring: ”Det var på Nasafjäll ‘allt’ började, det vill säga det som kommit att prägla det inland, som de allra flesta i dag uppfattar som kännetecknande för bebyggelsen och bebyggelseutvecklingen i denna landsdel”.
Foto Maria Söderberg

Läs gärna https://www.arjeplognytt.se/2020/08/13/10-ars-jubileum-pa-nasafjall/ ”Den gamla silvergruvan på Nasafjäll ligger i ett kargt och ogästvänligt område, cirka 1000 meter över havet, alldeles i närheten av riksgränsen mellan Sverige och Norge. Platsen, som spelar en stor och viktig roll i Sveriges historia, är präglad av naturen och påverkad av den gruvbrytning som skett här i olika perioder.
– Det är en jättespännande plats, och nu börjar vi få ett bra grepp om vad som hänt här, säger Ola Nilsson, en av de arkeologer som deltar i Expedition Nasafjäll och sedan 2015 har jobbat med att undersöka och dokumentera gruvområdet.”

 


Expedition Nasafjäll syftar till att öka och tillgängliggöra kunskapen om Nasa silvergruva och lyfta fram platsens viktiga och – ur många perspektiv unika – roll i Sveriges historia. Hittills har fokus varit antikvariskt genom fältinventering och dokumentation av lämningarna inom riksintresseområdet. I guppen ingår:
Historiker Kenneth Awebro, t f professor och författare till ett flertal skrifter om bergshantering i Arjeplogs kommun. Författare till Luleå silververk: ett norrländskt silververks historia utgiven av Norrbottens museum. Bor i Lillpite / Stockholm.
Arkeolog Lena Berg Nilsson, som bl a har arbetat inom kulturmiljövården sedan 1998, framförallt inom projektet ”Atlas över Sveriges bergslag” som är ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret, Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården. Företag Arcmontana. Doktorand med inriktning på gruvor. Bor i Njutånger.
Arkeolog Ola Nilsson har bl a varit verksam inom kulturmiljövården bland annat vid Arkeometallurgiska institutet och Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, företrädesvis i Bergslagen. Företag Arcmontana. Bor i Njutånger.
Lennart Klang med inriktning på kulturmiljöer, arkeologi och bebyggelsehistoria i hela landet. Specialiserad på fornminnesdokumentation och gamla gruvor i subarktisk miljö. Eget företag LK Konsult sedan 1992. Tidigare verksam vid Riksantikvarieämbetet som avdelningsdirektör och ansvarig för arkeologisk dokumentation i övre Norrland. Bor i Luleå.
Skribent Maria Söderberg, koordinator för Expedition Nasafjäll, stud. för magisterexamen i historia vid Stockholms universitet, och utgivare av bl a Magasin Silvervägen. Dokumenterat Laisvallgruvan (1943-2011) i bok och film. Bor i Arjeplog / Enskede gård.
Under åren har vi haft många gäster i anslutning till våra visningar. Däribland Jörgen Langhof, geolog, Ann-Christin Blind, Svaipa sameby, Mikael Berglund, författare, Robert Bjugn, turledare Norge, Ann-Charlotte Sjaggo, Luokta-Mávas sameby.

Våra rapporter:

Expedition Nasafjäll. Våra rapporter kan läsas och laddas ned från www.landskapsarkeologerna.se/rapporter/
2022-2033 planerar vi utgivning av en vetenskaplig rapport om framför allt inventeringarna på Nasa.

Klang, Lennart & Söderberg, Maria (red.): Expedition Nasafjäll 2020. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. LK Konsult rapport 2020:18 i samarbete med Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson121 sidor.

Klang, Lennart & Söderberg, Maria (red.): Expedition Nasafjäll 2019. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. LK Konsult rapport 2019:12 i samarbete med Kenneth Awebro, Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson.104 sidor.

Berg Nilsson, Lena (red.): Expedition Nasafjäll 2018. Arkeologisk dokumentation och inventering av gruvlämningar på Nasafjäll 2018, RAÄ Arjeplog 362:1-3, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2018:14 i samarbete med Kenneth Awebro, Lennart Klang, Ola Nilsson och Maria Söderberg. 67 sidor.

Klang, Lennart & Söderberg, Maria (red.): Expedition Nasafjäll 2017. Rapport från symposium i Vuoggatjålme och på Nasafjäll 11-13 augusti 2017. Landskapsarkeologerna, rapport 2017:14 i samarbete med Kenneth Awebro, Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson. 43 sidor.

Berg Nilsson, Lena & Klang, Lennart (red.): Expedition Nasafjäll 2015 och 2016. Arkeologisk förstudie – Nasa silvergruvor i Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:16 i samarbete med Gerhard Flink, Ingela Norlin, Ola Nilsson och Maria Söderberg. 43 sidor.

Om du besöker Nasafjälls gruvområde: Besök gärna högsta toppen, ca en kilometers vandring. Foto Maria Söderberg

 

1640 ritade bergmästaren Hans Lybecker en karta efter besök i Nasafjäll. Kartan finns i original på Riksarkivet, här är en detalj med gruvstugan. Det troliga är att den är på samma plats som det idag finns en raststuga. Originalbilden är ca 2 cm. 

 

Gruvstugan omgiven av många försök till gruvfynd runt kullen. Bilden tagen med vy västerut och de norska fjälltopparna. Foto Maria Söderberg 7 augusti 2020.

 

Visning på Nasafjäll. Foto Maria Söderberg

2019. Polarsirkelen turlag med Robert Bjugn i mitten. Foto Maria Söderberg

 

Arrangör Magasin Silvervägen, Expedition Nasafjäll och ABF Norr Arjeplog.