Top of Arjeplog har väckt intresse för denna charmiga topp!

Nu har du möjlighet att följa med på en guidad tur. Visserligen har många besökt Märkforsen och Märkklyftan, men inte alla har suttit vid det imponerande flygget.
Märkberget / Muärrkebákkte är 564 m ö.h.
Guide Maria Söderberg som är på plats i god tid före start kl. 13 på parkeringsplatsen vid informationstavlan.
Ingen föranmälan. Frågor: maria @ midsommarudden.se
Turen tar ca 2,5 tim med fikapaus.
Kostnad: 100 kr / person. Arrangör Top of Arjeplog i samarbete med ABF Norr Arjeplog

Berget ligger inom naturreservat Märkberget. Det finns flera sätt att ta sig upp och många passade på att gå den breda stigen via Sikselet som avslutas vid ett vindskydd och en grillplats. Under sträckan på 1,5 km kan man även se Märkforsen och dess kanjon. Norr om Märkberget, som är 600 m ö.h., finns den s k Märkklyftan som mejslats ut av vattenmassor vid inlandsisarnas avsmältning. Bergets varma sydbranter och Märkklyftan i öster har en rik flora. 270 växtarter har påträffats i reservatet, bland andra guckusko, fjällsippa och purpurbräcka. Växtrikedomen i reservatet beror också på att berggrunden här består av fjällkedjans näringsrika bergarter.

Märkberget vid Laisälven. Foto Johan Fjellström

Märkberget vid Laisälven. Fika på toppen. Foto Johan Fjellström

Varför heter det då just Märkberget, Muärrkebákkte?

Vi frågade Ann-Charlotte Sjaggo som forskar om samiska namn och fick denna förklaring:
”Längs älvstranden går en led där man förr drog båtarna mellan Sikselet nedströms och Gautosjö, Gávttojávrre, Gávvtojávvre uppströms. Namnet är upptecknat av Sigvard Wallström 1930 som ”Märkeberget” och ”Märkepakte”. Märkforsen är upptecknad som ”Märkfallet” och landområdet norr om forsen är upptecknat som ”Märkemockan”. Förleden ”Märk-” återgår alla på pitesamiska muärrke ´landsträcka mellan två sjöar eller förbi ofarbar led där man förr drog båtarna´. På lulesamiska är motsvarande term muorkke vilket tagits in i svenska nordliga dialekter som ”mårka”. Muärrke har förvanskats till Märk och uppfattas nog av många idag som ett svenskt ord. ”Pakte” skrivs i dag bákkte och betyder ´klippa, brant berg´.
”Märkemockan” är en förvanskning av pitesamiska Muärrkemåhkke där efterleden måhkke står för ´återvändsgränd´ även ´innersta delen av en vik eller dal´ och igen vill beskriva att på grund av forsen så blir detta en återvändsgränd där man måste ta i land. Betydelsebakgrunden till namnet är med andra ord att beskriva att forsen är så strid här så man måste ta sig förbi på land med båtar och folk. Den primära namnlokalen är då själva ”mårkan” muärrke det vill säga landområdet och berget och forsen har sen fått namn efter landområdet.”  

Så hittar du

Vi vandrar på den östra sidan. Kartunderlag Lantmäteriet.

 

Länk: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal/naturreservat/markberget.html?sv.target=12.382c024b1800285d5863a897&sv.12.382c024b1800285d5863a897.route=/&searchString=&counties=&municipalities=&reserveTypes=&natureTypes=&accessibility=&facilities=&sort=none

Välkommen! Bok & Vandring i Jäckvik / Jäggeluaktta 20–23 juli 2023

27 juni 2023: Botanisk vandring i Märkforsen – välkommen!

Fredag 14 juli 2023: Tacos i Renbergsstugan