Välkommen till stadsvandringar!
Vi bjuder in till vandring och samtal om byggnadsvård.
Ingen kostnad. Ta gärna med eget fika.

 

Kyrkholmen. Foto Maria Söderberg

Arjeplog

Stadsvandring på Kyrkholmen i centrala Arjeplog om den äldre bebyggelsen; husen och människornas historia, samt om byggnadsvård. Hur kan vi bevara och rädda äldre miljöer? Samtalen leds av arkivarien och den historiekunnige Carl-Oskar Lundström samt byggnadsvårdare Bernt Adolph.

Torsdag 22/7 kl. 11.00-13.00
Fredag 23/7 kl.11.00-13.00
Söndag 25/7 kl. 14.00-16.30
Start: Samling utanför Silvermuseet

 

Folkets Hus i Laisvall 1993.Foto Maria Söderberg

Laisvall

Stadsvandringen i Laisvall leds av Maria Söderberg och byggnadsvårdare Bernt Adolph. I Laisvall är flera av byggnaderna i förfall. Men vi kommer med bilder att återskapa något av deras högtidsperiod.
Laisvall lördag 24/7 kl.13.00–14.30. Samling vid Fjällcampen, Laisvall.

 

Medverkande

Carl-Oskar Lundström, arkivarie vid Stadsarkivet, Umeå kommun. Har sedan 2012 deltagit i kyrkogårdsvandringar och stadvandringari Arjeplog i samarbete med Maria Söderberg.
Bernt Adolph, byggnadsvårdare med firma Kulturfärg.
Maria Söderberg, skribent och stud. fil mag. i historia vid Stockholms uiversitet. Utgivit boken ”Blygruvan i Laisvall” (2009, Midsommar förlag).

 

Bakgrund

I Arjeplog syns inte mycket av historien i form av bevarade kulturbyggnader men spåren kan anas överallt. Active North Gym På Storgatan, som en gång var både tvätteri, badhus och brandstation, och flerfamiljshuset som egentligen är en kyrkstuga. Villan där två systrar drev kioskrörelse, det oansenliga lilla grå uthuset som förmodligen är bland samhällets äldsta bostadshus och snabbmatstället som var en tidig bensinstation är andra exempel.

I gruvsamhället Laisvall följer stud. fil mag. I historia Maria Söderberg med och skildrar hur ett samhälle skapas och lever under ett antal decennier för att sedan helt förlora sin stora arbetsplats.
Idag finns yttest litet bevarat av gruvan, men kvar finns bostäder för arbetare, tjänstemän och chefer, Folkets hus med bio, kyrka, två hotell och nedlagd lanthandel.

Målet är att tydliggöra behovet av att bevara det som finns av vårt kulturella byggnadsarv. Idéen är även att öka förståelsen och kunskapen om byggnadsvård.

Arrangör Agentis Kulturkraft med stöd av Länsstyrelsen i Norrbotten

 

 

 

 

 

 

 

Vykort från Laisvall. 1943.

Kyrkholmen, flygfoto 1944. Fotograf okänd