Tänka sig! Snart är det tio år sedan Top of Arjeplog startade. Tusentals vandringar har genomförts till 84 toppar i Arjeplogs kommun.

Karta med alla våra toppmål inlagda – 84 sammanlagt. De kommer snart att kompletteras med fler puffar till nya utflyktsguider, fler bilder och texter. Klicka på bilden och se kartan. Den kommer att kompletteras. Stort tack till alla som medverkat! 

 

Lördag 29 maj 2021 kl. 23 tänkte vi samlas på ett lämpligt toppställe och vaka in sommarens vandringar. Plats anges i maj.
Men först kastar vi ut frågan om hur jubileet ska se ut. André Karlberg hade en idé vid avslutningen i oktober 2020 om att man fritt skulle välja ut vilka tio toppar man skulle gå till av de åttio som varit med. Många tyckte det lät spännande.
Nu skickas förslag ut till främst Arjeplogs kommun, samebyarna, företag och ni som är med i Top of Arjeplog. I maj är kortet klart.

Tills vidare föreslår vi litet skidåkning med Top of Arjeplogs vinterkort. Läs mer här:
https://topofarjeplog.org/2020/10/top-of-arjeplog-vinterkort-2021-start-lordag-5-december/

2021: Sáhkavárre 600 m ö.h. Foto Håkan Sundström

 

Nya utflyktsguider

Det finns tio nya utflyktsguider för sommaren tillgängliga för fri användning.
De är:
Suolovárre / Öberget (från Vaukaleden), Arjeplog
Vuordnátj nära Svelleholm vid Hornavan
Själbmátjåhkkå start vid Guoledisjávrre
Märkberget / Muärrkebákkte nära Gautosjö
Riebnesgájsse / Riebneskaise (nära Kungsleden)
Måffe nära Sikselet
Jurunvaratj med start vid Guoledis
Guijjávrtjårro vid Guijaure / Polcirkeln
Gautoberget vid Gautosjö, Laisdalen
Den namnlösa toppen mitt i Sveriges största glaciärisområde

Utflyktsguiderna finns här (engelska / svenska):
https://www.arjeplog.se/uppleva–gora/natur–friluftsliv/vandra/utflyktsguider

Serien med utflyktsguider 2020 utges av Arjeplogs kommun i samarbete med Top of Arjeplog.
Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär.
© Lantmäteriet, Geodatasamerkan.
Kartunderlag från Lantmäteriets fjällkarta www.kso.etjanster.lantmateriet.se.

Synpunkter & frågor?
Skicka mejl till maria @ midsommarudden.se

Läs om kommande vandrarvecka! https://topofarjeplog.org/2021/02/top-of-arjeplog-vandrarvecka-6-12-juli-2021/

 

Top of Arjeplog 2012–2021

Áhkális / Akkelis 760 m ö.h.
Áhkális / Akkelis 784 m ö.h.
Ájlisvárre 720 m ö.h.
Alep Iksják 789 m ö.h.
Allebuovdda 827 m ö.h.
Árdnasvárre 729 m ö.h.
Årjep Sávllo 1 510 m ö.h.
Ássjátj 714 m ö.h.
Avvuhatjåhkkå 1 054 m ö.h.

Björnberget 657 m ö.h.
Båhttsábuovdda 787 m ö.h.
Bårggå 856 m ö.h.
Dádtja / Dádtjabákttie 695 m ö.h. 

Gájjsealeldes 1 391 m ö.h.
Gállábuovdda 780 m ö.h.
Gássavárátj 1 042 m ö.h.
Gáldesbuovdda / Galtispuoda 800 m ö.h.
Gárránisvárátj 797 m ö.h.
Gautoberget 706 m ö.h.
Gibdnotjåhkkå 784 m ö.h.
Gráttastjåhkkå 1 238 m ö.h.
Gujkultjårro 1 207 m ö.h.
Gujjávrtjårro 1 306 m ö.h.
Guossavárátje / Granberget 597 m ö.h.

Hássávárre 773 m ö.h.
Hemberget / Luovvavárre 614 m ö.h.

Jalgga / Långvikberget 780 m ö.h.
Jilggisåjvve 1 053 m ö.h.
Jillie Narrake, Stor-Nadok, 686 m ö.h.
Jillietjåhkka, 745 m ö.h. (Jilliebe Storbatjevárrie).
Jurunvárátj 895 m ö.h.
Lájsovárre / Laisvikberget 705 m ö.h.
Lulep Iksják 801 m ö.h.
Luvllie Narrake / Nadok 640 m ö.h.
Luvliebe Storbatjevárrie (Tjåruoge), 785 m ö.h.

Máddåjvvie / Johannesberget 625 m ö.h.
Märkberget / Muärrkebákkte 564 m ö.h.
Måffe 745 m ö.h.

Nása / Nasafjäll 1 211 m ö.h.
Nahttuoke / Nattok 628 m ö.h.
Návstavárdduo 648 m ö.h.
Niebsurte 918 m ö.h.
Njallavárddo 795 m ö.h. Riksröse 232.
Norra Fierrás 1 605 m ö.h.
Nuortabe Jeärtta 1 082 m ö.h.
Nuorttabuovdda 805 m ö.h.

Pieljekaise / Bieljegájsse 1 137 m ö.h.
Pieljekaise / Bieljegájsse 1 122 m ö.h.

Rásska 1 464 m ö.h.
Rattikberget / Gålggåmissvárre 556 m ö.h.
Renberget / Båtsojvárre 628 m ö.h.
Ribrebuovdda 804 m ö.h.
Riebnesgájsse 1 137 m ö.h.
Rijvvá 1 438 m ö.h.
Ruonektjåhkkå 1 515 m ö.h.
Ruopsok 1 387 m ö.h. 

Sáhkavárre 600 m ö.h.
Såmmárvárre 739 m ö.h.
Siebdniesbuovđđa / Storberget 714 m ö.h.
Själbmátjåhkkå 1 061 m ö.h.
Skärrim 1 245 m ö.h.
Stájnake / Stainak 819 m ö.h.
Stájggá / Staika 1 793 m ö.h.
Stiehpaltjåhkkå 686 m ö.h.
Strajtastjåhkkå, 1 568 m ö.h.
Stuor Gájgá / Stor-Gaika 639 m ö.h.
Stuor-Jiervas 1 437 m ö.h.
Striehtjáge vid Långviken, 668 m ö.h.
Ståhkkevárre / Stor-Ståkke 787 m ö.h.
Svájppá / Svaipa 1 419 m ö.h.
Svartberget 551 m ö.h.
Södra Kåivåive / Stuor Gåjvåjvve 675 m ö.h.
Tjievletjåhkkå 689 m ö.h.
Tjidtjákgájsse 1 586 m ö.h.
Tjuorrebuovdda 743 m ö.h.
Tjeäksá 1 092 m ö.h.
Tjårrás 1 032 m ö.h.
Tjårok 1 398 m ö.h.

Ulljábuovđđa 780 m ö.h.

Vattåjvve 686 m ö.h.
Vuordnátj 652 m ö.h.
Veälbmábuovđđa 710 m ö.h.

Öberget  / Suolovárre 553 m ö.h.

Toppen utan namn (” Svenska Stortoppen”) 1 877 m ö.h. 

Sammanlagt 84 toppar sedan 2012.
Stavning och höjdangivelse enl. Lantmäteriets karta.