Njallavárddo / Top of Arjeplog. With Lilian Flinkfeldt, Illona Fjellström, Brita Hallnor and Maria Söderberg. Photo Johan Fjellström

Святлана – вышыня святла

Як актыўная вандроўніца па шведскім узвышшам у рамках ініцыятывы “Вышыні Ар’еплуга”, я хачу перадаць мае самыя цёплыя віншаванні сябрам у Беларусі. Кантраст паміж маім месцам нараджэння ля палярнага круга ў Швецыі з яго вышынямі і раўнінным ландшафтам у Беларусі вялікі. Несумненна. Але ёсць і шмат падабенстваў. Тут, у маіх мясцінах, жывуць мірныя і вельмі прыемныя людзі, тут разгортваюцца прасторы з балотнымі краявідамі і лясамі. Мая частка Швецыі была каланізаваная вялікай дзяржавай, каралеўскім домам Швецыі.
У якасці актыўнай удзельніцы і адной з заснавальніц ініцыятывы “Вышыні Ар’еплуга”, я хачу прапанаваць вам адну ідэю, праверыць яе на вас. Мы, вандроўнікі, апантаныя жаданнем падняцца на самыя высокія вяршыні. Назвы нашых узвышшаў і гор паходзяць з мовы самаў. Гэта напамін пра нашу гісторыю.
Найвышэйшая гара вашай краіны – 346 метраў над узроўнем мора. Гару назвалі ў гонар Фелікса Дзяржынскага (1877–1926), які быў членам Расійскай бальшавіцкай партыі. Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі Дзяржынскі стаў адказным за стварэнне ЧэКа, савецкай сакрэтнай паліцыі, пазней НКВД і КДБ. Як вядома, ён нарадзіўся ў Беларусі. Што тычыцца назвы, ёсць мястэчка з такой назвай і гэтая гара, Дзяржынская. У Мінску помник яму знаходзіцца на галоўнай вуліцы па дыяганалі насупраць штаба КДБ.
Сёння дзень нараджэння кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціханоўскай (11 верасня). Віншую! Яна смелая і дае надзею на новы парадак у цэнтры Еўропы. Так, на самай справе, трэба было б прызнаць яе перамогу на выбарах 9 жніўня 2020, з вялікай перавагай. Самае малое, што можна патрабаваць, – гэта новыя выбары, дэмакратычныя і свабодныя.
Але нават калі мой зварот прачытаюць пазней, у мяне як у вандроўніцы ёсць прапанова. Пры ўсёй пакоры: пераймянуйце найвышэйшую гору ў Беларусі ў Святлану – вышыню святла! Імя, якое падсумоўвае барацьбу адважных людзей.
Вышыні Беларусі.
Maria Söderberg

(Translation from Swedish to Belausian: Lana Willebrand)

 

Sviatlana – the summit of light

As an active mountain rambler in Top of Arjeplog, I would like to send my warmest greetings to my friends in Belarus. There is a huge contrast between my birthplace on the Arctic Circle in Sweden, with its high mountain peaks, and the flat landscape in Belarus. No doubt about that. But there are also many similarities. Here in my landscape there are peaceful and very pleasant people, and large areas with bogs and forests. My part of Sweden was colonized by a great power, the royal house of Sweden.
As an active member of Top of Arjeplog, and one of the founders, I now have an idea that I would like to test on you. We mountain ramblers tend to be obsessed with reaching the highest peaks. The names of our high mountains are in the Sami language. This is a reminder of our history.
Your country’s highest mountain is 346 metres above sea level. The mountain was named after Felix Dzerzhinsky (1877–1926), a member of the Russian Bolshevik Party. After the October Revolution, Dzerzhinsky was responsible for founding the Cheka, the Soviet secret police, which later became the NKVD and the KGB. He was born in Belarus. His name is remembered at his birthplace, Ivyanets, and in this mountain called after him, Mount Dzyarzhynskaya. In Minsk, his statue stands on the main street, diagonally opposite the KGB headquarters.
Today is the birthday of the presidential candidate Sviatlana Tsikhanouskaya (September 11). Congratulations! This brave woman gives us hope for a new order in the centre of Europe. In fact, she must be considered to have won the election on 9 August 2020 by a large margin. The least one can demand is a new election, democratic and free. But even if you are reading this much later, let me, as one of the mountain ramblers in Top of Arjeplog, put forward a modest proposal: Rename the highest mountain in Belarus as Sviatlana – the summit of light. A name that sums up the struggle of all the brave people. The fact that the name Sviatlana also happens to be the name of the Nobel Prize winner Svetlana Alexievich makes it even better.

Top of Belarus.

Maria Söderberg

Translation : Alain Crozier 

 

Svjatlana – ljusets topp

Som aktiv fjällvandrare i Top of Arjeplog vill jag sända mina varmaste hälsningar till vännerna i Belarus. Kontrasten mellan min födelseplats vid Polcirkeln i Sverige med sina höjder och det platta landskapet i Belarus är stor. Utan tvekan. Men där finns också många likheter. Här i mitt landskap finns fredliga och mycket trevliga människor, stora områden med myrlandskap och skogar. Min del av Sverige har koloniserats av stormakten, kungahuset Sverige.
Som aktiv, och en av grundarna, i Top of Arjeplog har jag nu en idé som jag önskar testa på er. Vi toppvandrare blir ju gärna besatta av att nå de högsta höjderna. Namnen på våra höga berg är samiska. Det är en påminnelse om vår historia.
Ert lands högsta berg är 346 meter över havet. Berget har fått namn av Felix Dzerzjinskij (1877–1926) som var medlem av det ryska bolsjevikpartiet. Efter oktoberrevolutionen blev Dzerzjinskij ansvarig för grundandet av Tjekan, den sovjetiska hemliga polisen, senare NKVD och KGB. Han är som bekant född i Belarus. Vad gäller just namngivning finns en ort uppkallad efter honom, Ivjanets (Івянец), och så detta berg, Dzerzjinskijberget. I Minsk står hans staty på huvudgatan snett emot KGB:s huvudkvarter.
Idag har presidentkandidaten Svjatlana Tsichanouskaja födelsedag (11 september). Grattis! Hon är modig och ger hopp om en ny ordning i Europas mitt. Ja, egentligen måste hon har ansetts med stor marginal ha vunnit valet den 9 augusti 2020. Det minsta man kan begära är ett omval sker, demokratiskt och fritt. Men även om detta blir läst långt senare har jag som vandrare i Top of Arjeplog ett förslag. I all ödmjukhet: Döp om det högsta berget i Belarus till Svjatlana – ljusets topp. Ett namn som sammanfattar de modiga människornas kamp. Att namnet Svjatlana även sammanfaller med Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs namn gör inte saker sämre.
Top of Belarus. 

Maria Söderberg 

An idea! With regards from The Arctic Circle, Sweden.

 

The original from 2012.

 

Njallavárddo / Top of Arjeplog. Photo Johan Fjellström

 

 

Arjeplog: Sami names and their meanings

Arjeplog, Lapland: Climate change affects reindeer herding for Semisjaur-Njarg

Top of Arjeplog: It is a very special feeling to stand at the summit

Discover the least hiked part of Kungsleden