Luvliebe Storbatjevárrie (Tjåruoge). Foto Grit Martin

På väg till toppen genom myrmark och gammelskog. Luvliebe Storbatjevárrie (Tjåruoge). Foto Grit Martin

 

 

Luvliebe Storbatjevárrie (Tjåruoge) – eller som det ofta sägs och skrivs i Arjeplog Sterbots – är en riktigt charmig topp i skogslandskapet. Själva toppen är ett lågfjäll omgiven av mycket gammelskog. Hos oss toppvandrare är det Gussar Blomgren som vandrat här mest. Han ger förslag på tre sätt att ta sig upp.
Hur kommer jag hit: Avfarten ligger ca 12 km från Mellanström och ca 38 km från Arjeplog. Det är ingen allmän väg man kör in på, enbart grusväg som i början av sommaren inte kan användas när det är blött. Var alltså försiktig med bilen när du kör här. Kanske ta med cykeln och använda den en bit?
Stig: Ja, från den västar sidan, men bitvis är den otydlig. Så ta alltid med karta, kompass, GPS, lämpliga appar. Längd, se Gussars skiss.

Gussar Blomgren tipsar om dessa tre vägar. Här finns ingen given stig, men från väster finns ändå den bästa. Den är röd på kartan ca 3,5 km t o r. Den grå övre är 4,3 km och så finns en tredje ”som nog också skulle funka”, hälsar Gussar.

 

Här en karta från en tidig sommartur när skogsbilvägen ännu inte var farbar. Kartunderlag Lantmäteriet 2020.

 

Lästips: https://silvermuseet.se/antligen-i-falt/
”På Stuorbatjevárrie, vid kanten av det branta flygget, har en stor sten i en elegant balansakt, lyfts upp och lagts tillrätta på en betydligt mindre stödsten. Ett budskap från forna tider, vars innebörd nu gått förlorad. Men till beskådan och reflektion för den som nu besöker det nära 800 m höga berget med milsvid utsikt i alla väderstreck.”

Västra Stårbatjvare är ett förhållandevis litet naturreservat med vacker granurskog som hyser många av gammelskogens arter.
Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal/naturreservat/arjeplog/vastra-starbatjvare.html

Sluttning till Luvliebe Storbatjevárrie (Tjåruoge). Foto Grit Martin

Upp, upp! Luvliebe Storbatjevárrie (Tjåruoge). Foto Grit Martin

Spännande utsiktspunkt. Luvliebe Storbatjevárrie (Tjåruoge). Foto Grit Martin

Ett lågfjäll när det är som bäst. Luvliebe Storbatjevárrie (Tjåruoge). Foto Grit Martin

Luvliebe Storbatjevárrie (Tjåruoge) – eller som det ofta sägs och skrivs i Arjeplog – Sterbots. Vy söderifrån. Foto Maria Söderberg

Ett mycket trevligt lågfjäll att vandra på. Foto Marianne Hofman

Gammelskog i sluttningen av Luvliebe Storbatjevárrie (Tjåruoge) – eller som det ofta sägs och skrivs i Arjeplog – Sterbots. Foto Maria Söderberg