I Arvidsjaur finns en unik kyrkstad bevarad. Liknande byggnader har rivits på andra håll, som i till exempel Arjeplog, men här – mitt i centralorten – ligger kåtor och bodar vars ursprung leder tillbaka till tidigt 1600-tal. Det var kung Karl IX (1550–1611) som gav order om att kyrk- och marknadsplatser skulle uppföras i norra Sveriges inland. Han drev en energisk politik för att säkra landets gränser och inttesserade sig för det nordliga ishavsområdet. Idag vittnar byggnaderna om dåtidens kyrkoplikt, kristnandet av befolkningen och statens intresse av att handelskontroll.

Men rivningshot har funnits. Det fanns en tid när kommunen ville förvandla området till ett bostadsområde. När Karin Stenberg (1884–1969), lärare och pionjär inom den samiska rörelsen, hörde talas om planerna åkte hon på eget initiativ till riksantikvarieämbetet i Stockholm för att rädda området. Så blev det också. 1976 fick Lappstaden byggnadsminnesskydd. I den välbevarade Lappstaden finns mer än trettio timmerkåtor och cirka femtio härbren.

Foto Maria Söderberg.

Bakgrund
Läs gärna mer på Norrbottens länsmuseums hemsida
http://norrbottensmuseum.se/kulturmiljoe/bebyggelse/kulturhistoriskt-intressanta-byggnader/arvidsjaurs-kommun/lappstaden-arvidsjaur.aspx
och www.samer.se http://www.samer.se/4197