Inflygning till glaciärisområdet med vy i väster, mot Norge. Den nybildade Issjön delas mellan Sverige och Norge. Men till följd av smältningen har även ytterligare en mindre sjö bildats efter 2013. Foto Maria Söderberg

”Om medeltemperaturen på jorden fortsätter att öka
kommer världens glaciärer att smälta allt mer”

På hundra år har Sálajiegŋa dragit sig tillbaka ca 1,8 kilometer. Om man står vid isens kant och tänker sig en sådan lång sträcka förstår man lätt vilken stor förändring som skett. När man dessutom kan höra hur isen kalvar vid den tjugo till trettio meter höga kanten blir det blir ett väldigt konkret att något händer med vårt klimat och landskap.
– Det är förstås inte bara Sálajiegŋa som smälter, säger Per Holmlund, en av landets främsta inom glaciärisforskning, i anslutning till den guidade turen.
Dessa turer har ägt rum sedan 2011 i ett arrangemang av Magasin Silvervägen, Vuoggatjålme och Arctic Air.
– Det är en tendens vi ser hos alla Sveriges glaciärer. Om medeltemperaturen på jorden fortsätter att öka kommer världens glaciärer att smälta allt mer.

Mindre färskvatten

FN:s klimatpanel, Intragovernmental panel on Climate change, anser att detta främst kan leda till två saker av global betydelse. Den ena är att smältvattnet fyller på haven med extra vatten och att havsytan därför stiger. Den andra effekten är att glaciärerna på sikt kommer att bli mindre. Därmed kommer de att ge ifrån sig allt mindre färskvatten. Man beskriver även hur prognoserna ser ut för framtiden samt förväntade effekter på miljö och samhälle. Världens glaciärer och inlandsisar bidrar alltså till dessa förväntade effekter.

Smältning bidrar till höjning av havsnivån

Glaciärisvattnet rinner ned i den stora sjön Pieskehaure och utgör start på den 40 mil långa Piteälven.
– Uppskattningsvis är det 10-15 miljoner kubikmeter vatten från isen som rinner iväg varje år. Vad framtiden exakt kommer att utvisa är förstås svårt säga, menar Per Holmlund, som varje sommar med kollegor, håller glaciären under uppsikt.
– Smältningen kommer sannolikt att innebära att ekosystem rubbas och ändras i området Det är väl i och för sig ingen världskatastrof, men det bidrar till ett betydligt större hot än höjningen av havsnivån utgör. Men Salajekna kommer att finnas kvar under lång tid och det är den glaciär som har mest att erbjuda i Sverige när det gäller färger och formen.

Vår guide Per Holmlund, glaciolog.
Foto Maria Söderberg

Guidad visning Sálajiegŋa

Ny visning med glaciolog Per Holmlund torsdag den 16 augusti 2018. Glaciären ligger i det nordvästra hörnet av Arjeplogs kommun och är en del av Världsarvet Laponia. Åk helikopter eller vandra från den norska sidan. Info  Arctic Air 0961-107 15 eller 070 3500555. Arrangör Magasin Silvervägen.

 

 

 

 

FOTNOT
Sálajiegŋa är den samiska skrivningen av glaciären och betyder ungefär sprucken is.
I forskningssammanhang skriver man Salajekna som var vedertaget tidigare. Läs mer om glaciärer här:
https://bolin.su.se/data/svenskaglaciarer/

MER HÄR
Krönika i Arjeplognytt.se om växtlighet här:
Tussilago och snögräns vid Sálajiegna:
https://www.arjeplognytt.se/2018/12/26/tussilago-och-snograns-vid-salajiegna/

 

Kartunderlag Lantmäteriet. P g a issmältningen är denna karta från 2015 inaktuell vad gäller Issjön.