På plats en vardag i februari på Hotell Lyktan: Angelica Wiklund, Hanna Karlberg, Eva Karlberg och Javid Amini i Hotel Lyktans konferenslokal. Foto Erland Segerstedt

I år firar Hotell Lyktan trettio år.
Hotellrörelsen kan sägas vara Arjeplogs
största ”kombo”.
Här samsas inte bara hotellrum, vandrarhem,
konferenslokal och restaurang, utan även
en av kommunens mest livaktiga rörelser –
pingstförsamlingen.

  • 10 januari 2016

Hotell Lyktan vid Silvervägen.

 

När det enkla Nilssons Pensionat var till försäljning 1986 köpte Arjeplogs pingstförsamlingen byggnaden. Den låg mitt i samhället. Från början var det inte tänkt att man skulle satsa på hotellrörelse, men efter några år satte verksamheten igång. Namnet fick bli Hotell Lyktan.
– En lykta i samhället, det var tanken, berättar Eva Karlberg, som arbetat med verksamheten sedan starten.
– Omsorgstanken har varit en röd tråd genom församlingens arbete under alla år.
Med tiden har pensionatet vuxit ut till ett stort hotell med vandrarhemsdel. Idag har Hotell Lyktan 45 rum med matsal för hundra gäster och en kombinerad konferens- och kyrkolokal. Utländska gäster som testar bilar i Arjeplog med omgivning utgör en stabil kundgrupp.
Jag skulle kunna beskriva oss som en idévärld och samlingsplats, menar Eva Karlberg.
– Vi bedriver också en ungdomsgård och är en träffpunkt för invandrare.
Javid Amini, 19 år, är från Ghazni i Afghanistan och arbetar med städning.
– Det är väldigt bra att arbeta här, säger han, jag lär mig svenska och det är trevligt.
Till hösten tänker han dock gå på gymnasium och utbilda sig till snickare.
Hotell och vandrarhem håller öppet hela sommaren. Statistik från 2015 visar att antalet gästnätter i Arjeplog ökade med sju procent på ett år. Något som även Hotell Lyktan märkt av.
– Detta trots ett ganska dåligt väder, så det var särskilt glädjande, säger Eva Karlberg.

Av Maria Söderberg

 

Hotell Lyktan (i centrum och korsningen Silvervägen / Lugnetvägen) och Arjeplog i vinterskrud. Foto Nenne Åman 2015