Följ Kungsleden från Jäckvik eller sjön Riebnes! Det går inte ta miste på var toppen finns som syns milsvida omkring. Foto Maria Söderberg

Höstvandring till toppen av Riebneskaise / Riebnesgájsse den 20 september 2015. Vy över Riebnes. Foto Maria Söderberg

Fyra kilometer kvar till toppen av Riebneskaise / Riebnesgájsse. Foto Maria Söderberg

 

Det är en mäktig syn att blicka ut från toppen
av Riebnesgájsse. På vardera sida sjöarna
Riebnes och Hornavan. Det finns många sätt
att nå hit. Att följa Kungsleden är ett.

  • 21 september 2015

Riebneskaise / Riebnesgájsse är ett imponerade fjäll som syns på långt håll, 1 137 m ö.h. Vid klart väder ser man höjderna i Norge och Tjidtjákgájse 1 586 m ö.h. I området bedrivs renskötsel och Semisjaur-Njarg fjällsameby har sina marker här.
Hur kommer jag hit? Buss till Jäckvik
Sträcka: T o r från Lövmokk ca 30 km (enligt den vandring som anges på kartan).
Vandringen sker genom björk- och tallurskog vid sjön Hornavan.
Vid Kapellströmmarna, 5 kilometer från Jäckvik, finns en kort roddled på 300 meter. Man måste alltid se till att det finns en båt på varje sida om vattnet. Det kan innebära att rodden måste göras tre gånger. Roddbåtarna sköts av Länsstyrelsen i Norrbotten.

 

 

Riebneskaise / Riebnesgájsse karta för vandring den 21 september 2015.
Underlag Lantmäteriet.

 

Om sjön Riebnes:
Riebnes ligger som en långsmal sjö i en fjälldalgång. I nordöst ligger ett bergsområde med Kietsekaise / Giettsegájsse 1 090 m ö.h., Njássja och Gångna 923 m ö.h.
I sydvästlig riktning finns det utsträckta Tjidtjákválle med Riebnesgájsse 1 137 m ö.h. och en rad fjäll med höjder på närmare tusen meter över havet. Precis som Hornavan sträcker sig Riebnes i nordvästlig / sydöstlig riktning. Sjön ingår i Skellefteåälvens huvudavrinningsområde och reglerades för kraftpoduktion 1973. . Den är 42 meter djup och till ytan 63,3 kvadratkilometer.

Riebnes och bosättningen Vuonatjviken
Före regleringen 1973 var Vuonatjviken en långsmal skyddad vik, men är översvämmad större delen av året. Idag finns här restaurang och stugby. 
http://www.vuonatjviken.com/

Om sträckan Piteälven-Jäckvik, Kungsleden
https://naturkartan.se/sv/norrbottenslan/vandringsled-bd78-mellan-vasterfjall-och-jackvik

Information om vattnet i Riebnes från VISS (VattenInformationsSystem Sverige):
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA83090121

Om Skellefteälvens Vattenregleringsföretag (SVF) och Riebnes som regleringsmagasin och med kraftstation:
http://www.skelleftealven.se/

Information Skellefteälvens Vattenråd
”Skellefteälvens källflöden återfinns i Arjeplogfjällen och älven mynnar så småningom i Skelleftebukten. Skellefteälvens avrinningsområde är ett av de stora i Bottenvikens vattendistrikt och delas mellan Norrbottens och Västerbottens län. En liten del ligger också inom Saltdal kommun i Norge. I Sverige rinner den genom 6 kommuner: Arjeplog, Sorsele, Arvidsjaur, Malå, Norsjö och Skellefteå. Området domineras av skogsmark, fjäll och våtmarker och har en förhållandevis hög andel sjöar medan andelen jordbruksmark är mycket liten.” Mer information här: 
https://skelleftealvenvro.wordpress.com/om/

Här stod en gång Lövmokks kapell. Platsen ligger alldeles intill Kungsleden. Foto Maria Söderberg

Riebneskaise / Riebnesgájsse, mellan två sjöar.

Vy i riktning mot Vuonatjviken från toppen av Riebneskaise / Riebnesgájsse. Foto Maria Söderberg