Brytskivan från Kautskyschaktet. Här besöker Arne Müller, reporter på SVT, Laisvall och platsen för gruvan. Foto Maria Söderberg 

  • 10 september 2014

I oktober 2015 är det 14 år sedan den sista salvan ljöd i blygruvan i Laisvall. Nedläggningsarbetet pågick många år. Efter ytterligare fem år föll den stora betonglaven. Idag håller gräs- och buskterräng på att överta gruvområdet, helt i enlighet med det återställningsarbete som gjorts av gruvbolaget Boliden. Ingen byggnad finns kvar. Men på gruvområdet, alldeles intill det schakt där de första fordonen sänktes ned, står en brytskiva fäst i en betongplatta. Brytskivan har blivit ett fotoobjekt för besökare. 

Det är framför allt de med koppling till gruvan som besöker området; tidigare anställda, barn och barnbarn till de som arbetat och bott i Laisvall, samt medie- och kulturengagerade. När ”hjulet” satt på sin plats tjänade det Kautskyschaktet på den västra sidan av sjön Laisan. Schaktet – som enkelt kan beskrivas som en hiss – fick namn efter österrikaren och geologen Fritz Kaustky som kom till Laisvall (idag Laisvallby) 1938. Han var en av de som upptäckte malmen. Brytningen startade 1943 och inget blev sig längre likt i Arjeplogsfjällen. Till minne finns brytskivan i stål kvar, idag en symbol för nära 60 års gruvdrift.

Foto Maria Söderberg

Av Maria Söderberg


(Undertecknad var med och räddade brytskivan från att bli skrot, en av de få saker som finns kvar av gruvan).

 

 

 

 

 

A N N O N S