Gunnar Westrin. Foto Henrik Bonnevier

 

K R Ö N I K A

  • 15 september 2013


Det fi
nns ingen älv som är så stenig, både under och ovan vattenytan, som stora delar av Piteälven. Detta gör fiskeplatserna mycket intressanta men delvis svåråtkomliga. Därför kan det vara en fördel att använda båt, även om vissa risker finns med själva framförandet. En fördel är därför att alltid vara två i farkosten så att en kan sitta fram, gärna med polaroidglasögonen på, och spana efter undervattensstenar.
Till fiskeutrustningen tillhör därför den obligatoriska flytvästen och ett någorlunda tungt ankare. Vattendraget inhyser ett osedvanligt rikt insektsliv, vilket till stora delar beror på skiftande vattendjup med djupgropar och grundklackar.
Här lever mängder av nattsländelarver och puppor, grundstommen för piteälvsharrarnas föda. Det finns ingen storälv i norr som kan visa upp en sådan variation av nattsländor som denna genuina storälv i hjärtat av den norrbottniska taigaskogen.

”Här finns möjligheterna till ett trevligt sportfiske
i tysta och stora vildmarker”.

Förutom ett rikt harrliv döljer sig också augustinätternas vidunderliga storöringar. Jätteöringar över tio kilo har tagits, och varje år får sportfiskare chanserna att tampas med ordentliga öringar.
Det är framför allt drag och vobbler som har varit de mest framgångsrika betena. Det stenbemängda harrparadiset kan sägas vara skogsälven mellan Tjeggelvas och ner mot Storforsen. Här finns möjligheterna till ett trevligt sportfiske i tysta och stora vildmarker, fortfarande lika orörda och oantastbara som den gången när vattnet trängde fram under inlandsisen.

Fiskeexperten Gunnar Westrin från www.pitealv.se
Läs hans blogg: http://westrin.se/fonstret/index.shtml