Flugfiske i Dellikälven med Kaj Kottelin. Foto Maria Söderberg


– Principen “Lika dåligt fiske för alla,
för lite pengar” måste bort.
Vi måste skapa ”affischvatten”,
ett drömfiske som är dyrt och exklusivt,
för att locka högbetalande gäster.

  • 15 september 2010

Fisket seglar upp som en stor fråga i Arjeplog i sommar. Flera hundra älvräddare kommer att protestera mot planerna om en kraftverksutbyggnad i Arjeplogs strömmar.
Jörgen Stenberg, som är född och uppvuxen i Slagnäs, och gjorde sitt första avlönade uppdrag som fiskeguide redan vid fem års ålder, har fiskat i sjöar, hav och vattendrag runt om i världen.
– Varför har inte vi kommit längre här, trots att vi bor mitt i ett drömläge? Det finns de som vill betala mycket för ett exklusivt fiske, men vi har inget som motsvarar förväntningarna. De här kunderna vill ha stor fisk, mycket fisk, en känsla av vildmark och ett exklusivt fiske, bra service och det ska vara dyrt. För om det inte är dyrt så tror man inte på det.
Jörgen Stenberg menar att det finns alla möjligheter att bygga upp en exklusiv sport-fisketurism i Arjeplogsområdet. Men då krävs nya sätt att tänka och agera.
– En sådan här satsning är inget som ska drivas av en förening, med ideella krafter, det här är strikt business. Samhället måste skapa förutsättningar, det handlar om byråkrati, om att få markägare att arrendera ut sina vatten och kanske om att fixa vägar fram till vattnen. Det ska också finnas en långsiktig strategi, för det här tar tid.
Han poängterade att sportfisketurismen förmodligen aldrig kommer att bli lika stor som biltestindustrin, men det kan bli ett mycket bra komplement.

Att en satsning på några exklusiva fiskevatten skulle uppfattas som kontroversiell är i det närmaste självklart för Jörgen Stenberg.
– Det kommer naturligtvis att bli konflikter. Alla förändringar skapar konflikter. Men det här handlar inte om att frånta arjeplogarna möjligheten att fiska, det kommer att finnas tusentals sjöar kvar till dem. Det handlar om att plocka ut några affischvatten och satsa rejält på dem.

Greger Jonsson, som bland annat arbetar för att skapa förutsättningar för ett ungdoms-VM i flugfiske inom Destination Polcirkeln, talade sig varm för gäddfisketurism.
– Jag köpte en gammal butiksbyggnad för tiotusen kronor. I den har jag nu gjort i ordning tio rum och två kök. Den här veckan har jag gäster som betalar 48 000 kronor för att bo hos mig och fiska gädda, berättade han.
Både Jörgen Stenberg och Greger Jonsson pratade också om hur viktigt det är att spara de stora fiskarna, även när det gäller gädda.
– Idag gäller minimimått i många vatten, du får inte ta fiskar under en viss storlek. Om jag skulle få välja skulle jag hellre vilja sätta ett maximimått, du får inte behålla fiskar som är över en viss storlek. Tar du bort storgäddorna rubbar du balansen.

Text Marianne Hofman

Bildtext:
Hur skapas förutsättningar för lönsam sportfisketurism? Fiskaren och entreprenören Jörgen Stenberg presenterade sina tankar på ett möte arrangerat av Destination Polcirkeln i Arjeplog.