Välkommen! Seminarium om Nasafjäll lördag 7 augusti 2021

Nasafjäll: En presentation – inventering av riksintresseområdet och frågeställningar om den historiska gruvdriften   Välkommen till seminarium i Vuoggatjålme! Det här är några frågor som vi vill dela med oss av: Vilka lämningar finns i det gamla gruvområdet? Vad kan man berätta om interaktionen mellan industrins folk och samerna utifrån platsfynd och källmaterial? Vad nytt … Fortsätt läsa Välkommen! Seminarium om Nasafjäll lördag 7 augusti 2021